Home Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen aan onze makelaar

Heb je vragen over het kopen of verkopen van een huis? Onderstaande vragen geven wellicht al direct antwoord op je vraag. Mis je jouw vraag? Neem dan contact met ons op.

Veelgestelde vragen

 • 1. Ik ga een appartement kopen. Ben ik verplicht lid te worden van de VvE?

  VvE staat voor Vereniging van Eigenaren en wordt verplicht opgericht als een gebouw bestaat uit meerdere appartementsrechten. De VvE bestaat uit alle eigenaren van de verschillende appartementsrechten binnen het gebouw. Op het moment dat je een appartement koopt, koop je namelijk in principe het recht om gebruik te maken van dat appartement en betaal je dus voor een gedeelte van het gehele complex. Hiermee ben je verplicht om lid te worden van de VvE van het gebouw. Dit lidmaatschap kun je dus ook niet opzeggen.

 • 2. Wat houdt de ‘onderzoeksplicht’ voor de koper precies in?

  Als koper heb je uiteraard de plicht om ook zelf goed onderzoek te doen naar de woning die je koopt. Dit heeft vooral betrekking op zaken die eenvoudig te constateren zijn voor een koper. Als koper heb je dus de plicht om bijvoorbeeld te vragen wat de oorzaak is van vochtplekken in de muur. Maar ook mogelijke wijzigingen in het bestemmingsplan of de aanwezigheid van een erfdienstbaarheid valt hier onder.

 • 3. Wat zijn zogenaamde ‘verborgen gebreken’?

  Onder verborgen gebreken verstaan wij gebreken aan de woning die pas na de levering bekend worden. Belangrijk is wel dat het hierbij gaat om feitelijke gebreken en dus geen juridische gebreken zoals een erfdienstbaarheid die niet bekend was.

  Wanneer je een huis hebt gekocht mag je er van uit gaan dat het huis voldoet aan jouw ‘redelijke verwachtingen’. Je mag dus als koper verwachten dat er niet plotseling sprake blijkt te zijn van een lekkend dak of een vervuilde grond wanneer dit voor het tekenen van de koopovereenkomst niet gemeld is. Om te voorkomen dat de koper achteraf tegen dit soort verborgen gebreken aanloopt is wettelijk vastgelegd dat de koper beschermd wordt. Als koper mag je dus verwachten dat de woning opgeleverd wordt met eigenschappen die voor een normaal gebruik nodig zijn en waarvan je je van te voren niet hoefde af te vragen of deze aanwezig zouden zijn.

 • 4. Wat houdt een ‘ouderdomsclausule’ precies in?

  Normaal gesproken staat in de standaard koopovereenkomst dat bij gebreken aan de woning de risico’s voor de koper zijn. Bij oudere woningen kan het zijn dat wij een zogenaamde ‘ouderdomsclausule’ opnemen in de koopovereenkomst. Deze clausule houdt in dat de koper bekend is met het feit dat de woning van een bepaald ouder bouwjaar is. Hierdoor zijn de eisen die aan de bouwkwaliteit worden gesteld anders dan bij nieuwere woningen, omdat de eisen in het begin van de 20e eeuw bijvoorbeeld verschillen met de huidige eisen.

  Simpel gezegd houdt dit dus in dat de koper rekening moet houden met de risico’s van bepaalde gebreken omdat de woning verouderd is. Belangrijk is wel dat gebreken die geconstateerd worden aan het bouwjaar te wijten zijn. Een lekkage aan een nieuwere aanbouw valt hier dus bijvoorbeeld niet onder. Ook blijft de verkoper mededelingsplicht hebben: als je als verkoper op de hoogte van de gebreken bent ben je altijd verplicht om deze te melden aan de koper.

 • 5. Wanneer is het nodig om een woning te laten taxeren?

  Een taxatierapport is nodig bij de volgende situaties:

  • Als je een woning hebt gekocht en deze geheel of gedeeltelijk wil financieren met een hypothecaire geldlening;
  • Als je je huidige hypotheek wil verhogen of oversluiten;
  • Als je bij echtscheiding de waarde van de gezamenlijke woning moet weten voor verdeling of herfinanciering;
  • Bij een mogelijke nalatenschap waar je de waarde nodig hebt voor aangifte van successie (te betalen belasting op de erfenis), maar ook om te bepalen of de nalatenschap wel of geen positieve waarde heeft.

  Naast de begeleiding bij aan- en verkoop van woningen en bedrijfsruimtes hebben wij ook een taxatie service. Nadat wij de woning hebben opgenomen ontvang je binnen 48 uur het compleet uitgewerkte taxatierapport. Onze makelaars staan ingeschreven in het Nederlands Register voor Vastgoed Taxateurs (NRVT) en als kantoor zijn wij aangesloten bij het NWWI en TVI. Hierdoor worden onze taxatierapporten door alle banken en geldverstrekkende instanties in Nederland geaccepteerd.

 • 6. Wat houdt een ‘erfdienstbaarheid’ precies in?

  Het kan zijn dat de woning waar je interesse in hebt belast is met een erfdienstbaarheid. Een erfdienstbaarheid is, het woord zegt het al, een recht waardoor een (deel van een) erf ‘dienstbaar’ is aan een aangrenzend stuk grond. In de praktijk houdt dit in dat een natuurlijk persoon het recht heeft om gebruik te maken van het stuk grond van een ander waar deze erfdienstbaarheid betrekking op heeft.

  Een voorbeeld van een erfdienstbaarheid is het recht van overpad, waarbij de eigenaar van een stuk grond moet toestaan dat de bewoner van het aangrenzende perceel over zijn stuk grond mag lopen om bij zijn woning te komen. Dit recht vervalt niet wanneer het stuk grond verkocht wordt. Wij controleren bij de begeleiding van de aan- of verkoop van een woning altijd of er sprake is van een erfdienstbaarheid. Als je vragen hebt over de gevolgen of het ontstaan van deze erfdienstbaarheid leggen we dat uiteraard graag aan je uit.

 • 7. Op welk moment is de koop definitief (schriftelijkvereiste)?

  Wanneer de verkoper en koper afspraken hebben gemaakt over alle zaken die van belang zijn bij de verkoop, worden deze afspraken schriftelijk vastgelegd in een koopovereenkomst.

  Op het moment dat jullie beide de koopovereenkomst hebben getekend, en de koper hier een afschrift van heeft ontvangen treedt de wettelijke bedenktijd van drie dagen in werking. Na deze drie dagen is de koop definitief, behalve als er ontbindende voorwaarden zijn afgesproken die buiten deze bedenktijd vallen. De koop wordt definitief gemaakt door de notaris, wanneer de akte van levering wordt ingeschreven in de openbare registers.

 • 8. Wat is de wettelijke bedenktijd bij het kopen van een woning?

  Wanneer de koopovereenkomst door zowel de verkoper als de koper getekend is, heeft de kopende partij (zolang hij als particulier handelt, en niet als bedrijf) alsnog minimaal drie dagen bedenktijd. Tijdens deze periode kan de koper besluiten om de koop te ontbinden, ook als er geen reden wordt opgegeven. Deze wettelijke bedenktijd van drie dagen start om middernacht op de eerste dag nadat de kopende partij een volledig ondertekende overeenkomst heeft ontvangen, en moet bestaan uit ten minste twee werkdagen. Valt de laatste dag van deze bedenktijd in het weekend of op een feestdag? Dan verschuift de laatste dag naar de eerstvolgende werkdag.

 • 9. Is de verkoper verplicht de woning aan mij te verkopen wanneer ik de vraagprijs bied?

  Nee, wanneer je als geïnteresseerde een bod doet die gelijk is aan de vraagprijs, is de verkoper niet verplicht om deze te accepteren. Wettelijk is namelijk vastgelegd dat een vraagprijs gezien moet worden als een ‘uitnodiging om een bod te doen’. Hierdoor kan de verkopende partij altijd nadenken over uw bod en door de verkoopmakelaar een tegenbod laten doen.

 • 10. Wat houdt de term ‘kosten koper’ precies in?

  Wanneer je een woning wilt kopen staat achter de vraagprijs vaak de afkorting k.k.: ‘kosten koper’. Deze term houdt in dat de extra kosten die gemaakt moeten worden om de woning te verkopen voor rekening van de kopende partij zijn. Bij deze extra kosten kun je denken aan:

  • Overdrachtsbelasting (2% van de verkoopprijs, alleen bij bestaande bouw)
  • Notariskosten (dit tarief verschilt per notaris)
  • Kadastrale rechten (voor het registreren of wijzigen van een eigenaar en/of hypotheekrecht brengt het kadaster kosten in rekening. Deze zijn vaak inbegrepen bij de notariskosten)
wij zijn aangesloten bij funda.nl
wij zijn erkend NWWI kantoor
nvm kantoor marcel kon makelaarijd
marcel kon makelaarijd is vastgoed gecertificeerd
marcel kon makelaarijd is NRVY register-taxateur